Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Alina Grzanka

Opiekun Koła:
dr n. med. Magdalena Izdebska

Przewodnicząca Koła:
Agnieszka Glińska
studentka biotechnologii

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury tworzą Studenci, którzy chcą pogłębiać wiedzę oraz rozwijać umiejętności praktyczne z zakresu biologii komórki. Działalność w ramach Koła to także nauka pracy zespołowej oraz prezentowanie autorskich pomysłów. Członkowie Zespołów Badawczych biorą czynny udział w realizacji własnych projektów oraz uczestniczą w pracach naukowych Katedry. Naszym sukcesem są przede wszystkich osiągnięcia naukowe prezentowane w formie publikacji oraz doniesień zjazdowych, a także pozyskiwanie środków na ich realizację.

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności i wiedzę to DOŁĄCZ DO NAS (deklaracja członkowska)

Obiecujemy ciężką pracę i miłą atmosferę.

Zapraszam,

dr n. med. Magdalena Izdebska